bg_image
  • Бүгд
  • Урлаг
  • Спорт
  • Шинжлэх ухаан
  • Улс төр
  • Бусад
team image

Director

The HR Manger of Creote, he is very intelligent and smart.

Алдартаны жагсаалтад нэгдэх

Хэрэв та өөрийн мэдээллийг алдартанууд дунд оруулахыг хүсвэл мэдээллээ бидэнд илгээнэ үү

TOP